แบรนด์

น้ำหอมแบรนด์แนม (กลิ่นคล้ายคลึงแบรนด์แนม) เช่นคล้ายคลึงกับ Bath and Body Works