กระจายกลิ่น

อุปกรณ์กระจายกลิ่นหอม เช่นไม้กระจายกลิ่น เครื่องกระจายกลิ่น