คุณภาพของหัวน้ำหอม และความเข้มข้นของหัวน้ำหอม


1.ความเข้มข้น

หัวน้ำหอมที่บริษัทจำหน่าย เป็นหัวน้ำหอมที่มีความเข้มข้มสูงสุด โดยปราศจากการเจือปนส่วนผสมใดๆ เช่น DEP, DPG, Alcohol เพื่อทำการลดความเข้มข้น (dilute) ที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มของหัวน้ำหอม 

2.อายุ และการเก็บรักษา

หัวน้ำหอมของบริษัททั้งหมดถูกควบคุมด้วยอายุของหัวน้ำหอม และถูกจัดเก็บในที่เย็นและหลีกเลี่ยงแสงแดด รวมถึงอัดก๊าซเฉื่อย เพื่อป้องกันไม่ให้หัวน้ำหอมสัมผัสกับออกซิเจน ซึ่งมีผลทำให้หัวน้ำหอมเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้นได้  บริษัทยินดีคืนเงินสำหรับหัวน้ำหอมที่มีปัญหาในด้านคุณภาพ

3.ส่วนผสมที่ใช้ในการสร้างหัวน้ำหอม

บริษัทคัดเลือกเฉพาะส่วนผสมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะให้กลิ่นที่ลึก รอบด้าน และครบถ้วน มากกว่าส่วนผสมที่มีราคาถูกซึ่งมักจะให้กลิ่นที่โดดเดี่ยวไม่นุ่มลึก และไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ กลิ่นที่ได้จะติดทนนาน