อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำหอม และผลิตภัณฑ์เครื่องหอมทุกชนิด เช่นตลับน้ำหอม ขวดเสปรย์