ธรรมชาติ

น้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติ : All Natural Essential Oils, Resinoids and Absolutes.