ดับกลิ่น

สารที่ช่วยลดกลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ (odor-masking)