สมุนไพร

น้ำมันกลิ่นสมุนไพร เช่นเปปเปอร์มิ้นท์ ยูคาลิปตัส คาโมมายด์ ตะไคร้ เหมาะสำหรับ Aroma Therapy อโรมา เธอราพี