แบรนด์

น้ำหอมแบรนด์แนม (กลิ่นคล้ายคลึงแบรนด์แนม) สินค้าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ใดๆ สินค้าเป็นเพียงน้ำหอมที่ปรุงแต่งขึ้นให้มีกลิ่นคล้ายคลึงเท่านั้น